Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Per Wiik
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Per Wiik
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad