Arne Aagren
Ingrid Eldøen


Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Kitty Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad


Ingrid Eldøen
Arne Aagren

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad