Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen


Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen


Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad