Morten Mortensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Per Bergeen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd UrstrømmenOsvald Lyngstad
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Osvald LyngstadOdd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Per Bergeen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Per Wiik
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad