Arne Eldøen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad