Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Martin Haugan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Harry Rønning
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Harry Rønning


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad