Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Karl Dolmen

Odd Urstrømmen

Kristian Randahl
Kitty Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Kristian Randahl

Odd Urstrømmen

Karl Dolmen

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad