Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EINAR LERFALD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad