Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Trond Kvaale

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Kitty Grande
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EINAR LERFALD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Wiik

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Trond Kvaale
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad