Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus


Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Henry SkjelstadArne Eldøen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EINAR LERFALD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Per Wiik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Arne EldøenHenry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen


Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad