Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Arne Aagren

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Harry Rønning

Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EINAR LERFALD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan

Harry Rønning
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Arne Aagren
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad