Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Aagren
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan


Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik


Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad