Arne Aagren
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Kitty Grande
Karl Dolmen


Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik


Karl Dolmen
Kitty Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad