Ivar Grande
Aksel Mære

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Per Bergeen
Kristian RandahlRolf Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Rolf RinnanKristian Randahl
Per Bergeen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Aksel Mære
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad