Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Martin Haugan
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad