Harry Hofstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad