Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Martin Haugan

Per Wiik
Karl Dolmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karl Dolmen
Per Wiik

Martin Haugan
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad