Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Aksel Mære

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Morten Mortensen

Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Morten Mortensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Aksel Mære
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Bergeen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad