Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud


Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg


Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad