Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Kristian Randahl
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Kristian Randahl

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad