Trond Kvaale
Ivar Grande


Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Birger Olsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen


Ivar Grande
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad