Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Martin Haugan
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Kitty Grande
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Kitty Grande

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Martin Haugan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad