Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Birger Olsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Wiik
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Per Wiik
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad