Ivar Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen


Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale


Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad