Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan


Per Wiik
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Per Wiik


Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad