Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ole Rygh

Kitty Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Bjarne Jenshus


Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ivar Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Henry Skjelstad


Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande

Ole Rygh
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Martin Haugan
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad