Martin Haugan


Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære


Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas


Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud


Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad