Ole Rygh
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Johannes Karlsen


Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad