Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Gisle Rinnan
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad