Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen


Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren


Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad