Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd UrstrømmenPer Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per BergeenOdd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad