Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Per Wiik


Kristian Randahl
Solveig Kleve
Inga Lerfald


Ruth Rognes
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Birger Olsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Arne Aagren
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Arne Aagren
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Birger Olsen

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ruth Rognes


Inga Lerfald
Solveig Kleve
Kristian Randahl


Per Wiik
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad