Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve


Inga Lerfald
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande
Kitty Grande
Inga Lerfald


Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad