Kitty Grande
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Rolf Rinnan

Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte

Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad