Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Arne Aagren
Morten Mortensen

Kitty Grande


Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte


Kitty Grande

Morten Mortensen
Arne Aagren
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Ivar Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad