Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ivar Grande

Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen


Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik


Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad

Ivar Grande
Arne Aagren
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad