Ivar Grande
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Arne Eldøen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes


Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus


Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad