Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte


Martin Haugan


Kitty Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande


Martin Haugan


Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Birger Olsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad