Gisle Rinnan

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad