Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Kitty Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad