Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte

Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen

Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad

Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad