Ole Rygh
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad