Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen


Ivar Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ivar Grande


Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad