Henry Rinnan
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ivar Grande

Per Wiik
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Per Wiik

Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad