Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad


Harald Grøtte
Egil Sivertsen


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Egil Sivertsen
Harald Grøtte


Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad