Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad