Trond Kvaale

Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Arne Aagren
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson


Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Steinkjer: Dahls kafé

Kafeen var i ei brakke som vart reist etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940. I den eine enden dreiv ektemannen til kafévertinna frisørsalong. Mindre tyskvennlige element prøvde å sabotere drifta gjennom å spreie rykte om smittsam sjukdom på kafeen, men lokalet vart ein populær møtestad for medlemmar av Nasjonal Samling.

Ein kveld midt i januar 1942 arrangerte NS juletrefest i Dahls kafé. Her verva Henry Rinnan dei to første agentane sine, Ingvar Aalberg og Bjarne Jenshus. Den kvelden møtte han også Ragnhild Strøm som skulle bli den første kvinnelige medlemmen av Sonderabteilung Lola.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande


Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad