Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Martin Haugan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Martin Haugan

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad