Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Kitty Grande
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kitty Grande
Harry Rønning

Harry Hofstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad