Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ole Rygh
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Ivar Grande
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Aksel Mære
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad