Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry SkjelstadSvein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Svein SyvertsenHenry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad