Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse


Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness


Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Egeberg
Per Bergeen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad