Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning


Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus


Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad