Gunlaug Dundas


Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Kitty Grande
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik


Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad