Hans Egeberg
Arne EldøenHenry Skjelstad
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kitty Grande

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Kitty Grande
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Bergeen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Henry SkjelstadArne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad