Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Ole Rygh
Harry Rønning


Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve

Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen

Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande


Harry Rønning
Ole Rygh

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad