Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande


Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen


Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad