Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik


Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Trond Kvaale
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Trond Kvaale
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad


Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad