Ivar Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad