Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande


Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ivar Grande

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan


Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Per Wiik

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Per Wiik

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad


Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Ivar Grande
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson


Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad