Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale


Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad


Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad