Ivar Grande
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Per Bergeen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Aksel Mære
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad