Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ole Rygh

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen


Arne Eldøen
Ivar Grande


Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harry Rønning
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg


Ivar Grande
Arne Eldøen


Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Ole Rygh
Kitty Grande
Kristian Randahl
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad