Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum


Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Kitty Grande
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Wiik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Kitty Grande

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen


Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad