Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Kitty Grande
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Ragnhild Strøm

Per Wiik
Ivar Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ivar Grande
Per Wiik

Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Kitty Grande

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad