Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Ivar Grande

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Aagren
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Ivar Grande

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad