Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Harry Rønning
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad