Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Rønning
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Wiik
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Per Wiik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad