Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Hans Egeberg


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Hans Egeberg
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad