Harry Rønning


Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Inga Lerfald


Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad