Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad