Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kåre Martinsen

Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande

Kåre Martinsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad