Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad