Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Per Bergeen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ivar Grande


Harry Hofstad
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ole Rygh


Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen


Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harry Hofstad


Ivar Grande
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad