Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Martin Haugan
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Harry Rønning
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Martin Haugan

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad