Aksel Mære
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad