Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Harry Rønning
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve


Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen


Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad


Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen


Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Rønning
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad