Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Harry Rønning
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Per Wiik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale


Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness


Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Wiik
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad