Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Wiik
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Martin Haugan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad