Inga Lerfald
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad