Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Kåre Martinsen


Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Ruth Rognes


Arne Aagren
Birger Olsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Aagren


Ruth Rognes
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Martin Haugan


Kåre Martinsen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad