Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Wiik

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ivar Grande
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Per Wiik
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad