Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik

Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kitty Grande

Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad