Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg SvendsenKarl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl DolmenHans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad