Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Trond Kvaale

Ivar Grande
Hans Egeberg

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Hans Egeberg
Ivar Grande

Trond Kvaale

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad