Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Kitty Grande
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Kitty Grande

Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad