Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Per Bergeen

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Per Bergeen

Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad