Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Kitty Grande
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Kitty Grande
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad