Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad