Harry Rønning
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen

Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren

Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad