Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Solveig KleveOdd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Per Bergeen

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Per Bergeen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan BjerkanSolveig Kleve
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad