Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson


Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Ole Rygh

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Ã¥LESUND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ole Rygh

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan


Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad