Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Ã¥LESUND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad