Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik


Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Ã¥LESUND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg


Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad