Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ivar Grande
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Ã¥LESUND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad