Harry Hofstad
Arne Aagren
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Hans Egeberg
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Hans Egeberg

Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Arne Aagren
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad