Birger Olsen

Kitty Grande
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Martin Haugan
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Per Bergeen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Martin Haugan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kitty Grande

Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad