Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Kitty Grande
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Ole Rygh

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Ole Rygh

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad