Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Arne Aagren

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad


Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen


Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Arne Aagren
Trond Kvaale
Harry Rønning
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad