Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Rolf Rinnan

Arne Aagren
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Martin Haugan
Arne Aagren

Rolf Rinnan

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad