Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren

Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Kitty Grande

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Ivar Grande

Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad