Ole Rygh

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen


Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Solveig Kleve


Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad