Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Kitty Grande

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad