Per Wiik
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Arne Eldøen

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas


Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen


Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen


Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen


Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Arne Eldøen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Wiik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad