Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Martin Haugan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ivar Grande


Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Birger Olsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Birger Olsen


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud


Ivar Grande
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Martin Haugan
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad