Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Karl Dolmen

Henry Skjelstad

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad