Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Inga Lerfald
Henry Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Morten Mortensen
Arne Aagren
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Arne Aagren
Morten Mortensen

Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Henry Rinnan
Inga Lerfald

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad