Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad


Per Wiik
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Per Wiik


Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad