Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad