Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve


Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Aksel Mære

Per Wiik
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Per Wiik

Aksel Mære
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande


Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad