Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Birger Olsen


Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Arne Eldøen


Birger Olsen
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad