Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad