Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Bergeen

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen

Harald Grøtte


Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Harry Hofstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Harry Hofstad

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen


Harald Grøtte

Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Per Bergeen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad