Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Hans Egeberg
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad