Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Per Bergeen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Aksel Mære
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad