Bjarne Jenshus
Arne Aagren


Martin Haugan
Arne Eldøen


Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ivar Grande
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Per Bergeen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Ivar Grande
Harry Hofstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harald Grøtte


Arne Eldøen
Martin Haugan


Arne Aagren
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad