Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gisle Rinnan


Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm


Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad