Harry Hofstad
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kitty Grande
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad