Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Aksel MæreTrond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Trond KvaaleAksel Mære
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad