Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Aksel Mære

Kitty Grande
Per Wiik
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Wiik
Kitty Grande

Aksel Mære

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad