Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Martin Haugan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Per Wiik
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Arne Aagren

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad