Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Harry Rønning
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad