Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Henry Rinnan

Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ivar Grande
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl

Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Henry Rinnan
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad