Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Harry Rønning
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Aksel Mære
Ivar Grande
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Aksel Mære
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harry Rønning

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad