Gisle Rinnan

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Per Wiik

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Per Wiik
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad