Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Arne Aagren

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad