Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Birger Olsen


Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan


Birger Olsen

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad