Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Ole Rygh
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad