Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen


Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Per WiikIngebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt ØstnessPer Wiik
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ivar Grande
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen


Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad