Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren


Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen


Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad