Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad