Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ivar Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad