Johannes Karlsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Aksel Mære

Arne Aagren
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Arne Aagren

Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad