Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg


Alf Nilsen Aune

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Alf Nilsen Aune


Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad