Ivar Grande
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Per Bergeen

Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad

Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad