Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Hans Egeberg
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen


Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande


Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Hans Egeberg

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad