Gunlaug Dundas
Per Wiik


Ruth Rognes

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ole Rygh

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ole Rygh
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Ruth Rognes


Per Wiik
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad