Per Bergeen
Arne Aagren
Per Wiik

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ivar Grande

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Martin Haugan
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Ivar Grande
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Per Wiik
Arne Aagren
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad