Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad