Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Aksel Mære
Ole Rygh
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Ole Rygh
Aksel Mære
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad