Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes

Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Per Bergeen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte

Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad