Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Per Wiik
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Per Wiik
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad