Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Per Bergeen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Martin Haugan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum


Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen


Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Martin Haugan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Per Bergeen
Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad