Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kitty Grande
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad