Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Henry Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Arne Aagren

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Arne Aagren
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Per Bergeen
Henry Rinnan

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad