Henry Skjelstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Kitty Grande
Harry Rønning


Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen


Harry Rønning
Kitty Grande
Per Wiik
Henry Rinnan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad