Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Harald Grøtte


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ole Rygh
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad