Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen


Kitty Grande

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Kitty Grande


Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad