Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan


Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Birger Olsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen


Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad