Per Wiik
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad


Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen


Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad