Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Aksel Mære
Arne Aagren
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Arne Aagren
Aksel Mære
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad