Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære


Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson


Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad