Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad