Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan


Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Harry Rønning
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen


Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad