Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Kitty Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Wiik
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kitty Grande

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad