Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ivar Grande

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Martin Haugan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Ivar Grande
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad