Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harry Rønning
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad