Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Arne Aagren

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Trond Kvaale


Karl Dolmen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karl Dolmen


Trond Kvaale

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Wiik
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Arne Aagren
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad