Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Martin Haugan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Per Bergeen


Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm


Per Bergeen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad