Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Harry Rønning
Johannes Karlsen


Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Henry Skjelstad


Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad