Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Egil SivertsenRagnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Harald Grøtte

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild StrømEgil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad