Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald


Karl Dolmen
Solveig Kleve
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Solveig Kleve
Karl Dolmen


Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad