Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Birger Olsen
Trond Kvaale

Ivar Grande
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Hofstad

Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan

Harry Hofstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ivar Grande

Trond Kvaale
Birger Olsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad