Morten Mortensen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Gunlaug DundasDyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen


Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg


Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff HalseGunlaug Dundas
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad