Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Harry Hofstad
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Kåre Martinsen

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Kåre Martinsen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Harry Hofstad

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad