Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande


Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg


Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad