Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad