Aksel Mære
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Birger Olsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Birger Olsen

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad