Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik


Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Per Bergeen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen


Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad


Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Per Bergeen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald


Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ivar Grande
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Solveig Kleve


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad