Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad