Arne Aagren
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Harry Hofstad


Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum


Harry Hofstad

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad