Trond Kvaale


Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud


Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad