Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Kitty Grande
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Arne Aagren
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Aksel Mære
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad