Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan

Ruth Rognes

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Ruth Rognes

Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad