Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Wiik
Kitty Grande
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Wiik
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad