Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad