Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Per Wiik
Harry Hofstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Harald Grøtte
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Karl Dolmen


Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen


Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Trond Kvaale
Arne Aagren
Harald Grøtte
Harry Rønning

Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Per Wiik

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad