Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Trond KvaaleHarry Hofstad

Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad

Harry HofstadTrond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad