Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Rolf Rinnan

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Arne Aagren
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad