Arne Aagren
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad


Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Inga Lerfald


Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Per Wiik

Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad