Rolf Rinnan


Trond Kvaale
Birger Olsen

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Harry Hofstad

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Harry Hofstad

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Birger Olsen
Trond Kvaale


Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad