Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Bergeen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ole Rygh
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad