Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad