Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad