Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Kitty Grande
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Inga Lerfald

Karl Dolmen
Johannes Karlsen


Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg


Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Inga Lerfald

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kitty Grande
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad