Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Ivar Grande

Arne Eldøen
Harry Rønning

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Aksel Mære

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Birger Olsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kitty Grande
Henry Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Aksel Mære

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Harry Rønning
Arne Eldøen

Ivar Grande
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad