Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Wiik
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Per Wiik
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad