Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Hans Egeberg


Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Aksel Mære
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Birger Olsen
Aksel Mære

Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan


Hans Egeberg

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad