Ole Rygh
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad