Martin Haugan
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Aksel Mære


Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Wiik
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness


Aksel Mære
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad