Martin Haugan
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad


Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Harry Hofstad
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen


Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad