Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan

Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad