Arne Eldøen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Birger Olsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Birger Olsen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad