Karl Dolmen
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Birger Olsen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad