Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Hans EgebergDyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Per Wiik

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Per Wiik

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff HalseHans Egeberg
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad