Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Wiik
Birger Olsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Per Bergeen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RIANHJøRNET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Per Bergeen
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Birger Olsen
Per Wiik
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad