Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan


Solveig Kleve
Harald Grøtte
Kitty Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse


Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Gamle Åsvei 48   ---   1943: Olav Tryggvasons gate 1 >>>

Trondheim: Prinsens gate 37

I månadsskiftet mars-april 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Gamle Åsvei 48 på Byåsen og inn i andre etasje i eit trehus ved sida av Misjonshotellet (heilt til venstre på bildet).

I tillegg til to rom som vart brukte som kontor, var det kjøkken og to rom der kontordama Solveig Kleve budde.

Lokala vart brukte til administrasjon. Det er kjent berre eitt tilfelle av mishandling i huset, etter at Åsbjørg Lervaag vart arrestert i august 1943.

Sonderabteilung Lola flytta frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46 i september 1943.

Det er oppgitt ulike adresser for dette hovudkvarteret, i dommen står det Prinsens gate 36. Det korrekte må vera nummer 37. (Kjelder: rapport til rikspolitisjefen i London 2.9.1944, avhør av Ingrid Eldøen 6.7.46 og Adressebok for Trondheim).

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren


Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Solveig Kleve


Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad