Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ivar Grande
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad