Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ruth Rognes
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Per Bergeen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Henry Rinnan


Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas


Henry Rinnan
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Rønning
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ruth Rognes
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad