Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad