Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ole RyghRolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Arne Aagren
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf RinnanOle Rygh
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad