Ivar Grande
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Henry Rinnan

Per Bergeen

Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen

Per Bergeen

Henry Rinnan

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad