Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Per Bergeen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Kitty Grande
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Arne Aagren
Aksel Mære
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Aksel Mære
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Kitty Grande

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Per Bergeen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad