Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ivar Grande

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen


Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Per Wiik
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Wiik

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen


Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ivar Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad