Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus


Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen


Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad