Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Birger Olsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Per Wiik
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Wiik
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ivar Grande
Birger Olsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad