Kitty Grande
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Wiik
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Aksel Mære
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad