Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Birger Olsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen


Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Wiik


Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad


Per Wiik
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse


Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad