Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Bergeen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ivar Grande

Harry Rønning

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Harry Rønning

Ivar Grande
Kitty Grande
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Bergeen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad