Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Rolf Rinnan


Kitty Grande
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Birger Olsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Kitty Grande


Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad