Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Kristian Randahl
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen


Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan


Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kristian Randahl
Per Wiik
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad