Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad