Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ivar Grande
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad