Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Kristian Randahl


Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen


Kristian Randahl

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad