Karl Dolmen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Ivar Grande

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Trond Jardar Kvaale

Fødd 27.12.1921, død 2.7.2008). Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå juli 1944 til februar 1945. Livstidsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Wiik
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad