Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Per Bergeen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Per Bergeen

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad