Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Rolf SevaldsenAksel Mære
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Aksel MæreRolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad