Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Kitty Grande
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad