Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karl Dolmen


Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen


Karl Dolmen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad