Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Per Wiik
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Hans Egeberg

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Hans Egeberg

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Per Wiik

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad