Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Rinnan

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Henry Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad