Ole Rygh
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen


Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen


Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen


Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg


Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad