Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Sevaldsen

Fødd i Kristiansund 1.3.1924, død 16.12.1980. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå januar til februar 1944. Dom 12 år, nedsett frå 15 år av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad