Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Martin Haugan
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen

Harry Hofstad

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad