Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Ingvar Aalberg

Birger Olsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Birger Olsen

Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad