Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Rønning

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad


Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Karl Dolmen

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse


Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad