Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Egil Sivertsen


Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Bergeen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg


Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad