Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Birger Olsen

Ruth Rognes

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Ruth Rognes

Birger Olsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad