Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen


Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve


Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen


Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh


Arne Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad