Arne Eldøen

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Bergeen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Bergeen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad