Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Henry Rinnan

Morten Mortensen
Birger Olsen

Per Wiik
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Per Wiik

Birger Olsen
Morten Mortensen

Henry Rinnan

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Solveig Kleve
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad