Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Arne Aagren
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Arne Aagren

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad