Harald Grøtte

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Per Wiik

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Per Wiik
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Harald Grøtte

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad