Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Birger Olsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad