Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl


Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad


Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad