Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik


Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen


Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad