Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad