Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kitty Grande

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Aagren

Harald Grøtte
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Harald Grøtte

Arne Aagren
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad