Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Martin Haugan
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Martin Haugan

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad