Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Per Wiik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harald Grøtte


Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen


Harald Grøtte
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad