Per Wiik
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen

Aksel Mære


Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Arne Aagren
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Arne Aagren
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen


Aksel Mære

Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad