Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren

Harald Grøtte
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harald Grøtte

Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad