Harry Hofstad
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad