Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Arne Aagren
Aksel Mære


Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud


Aksel Mære
Arne Aagren
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad