Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Aksel Mære

Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl

Aksel Mære
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad