Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan


Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


OLGA MARIE SøRENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik


Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad