Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen

Martin Haugan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Odd Ivan Bjerkan

Fødd i Kristiansund 1.6.1917, død 1978. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå desember 1944 til mai 1945. Dom 9 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Martin Haugan

Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Kristian Randahl

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad