Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad