Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Hofstad


Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kristian Randahl

Fødd i Stjørdal 1.4.1921, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november/desember 1944 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad


Harry Hofstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad