Arne Aagren
Trond Kvaale


Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Kristian Randahl

Fødd i Stjørdal 1.4.1921, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november/desember 1944 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus


Trond Kvaale
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad