Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Birger Olsen
Arne Eldøen

Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus


Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Karl Dolmen
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad


Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad