Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ole Rygh
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas


Birger Olsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Birger Olsen


Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Aksel Mære
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad