Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad