Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Arne Aagren


Inga Lerfald
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Inga Lerfald


Arne Aagren

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad