Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen


Morten Mortensen
Kristian Randahl

Arne Aagren
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Arne Aagren

Kristian Randahl
Morten Mortensen


Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad