Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ivar Grande

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Birger Olsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Birger Olsen

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad