Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kristian RandahlBirger Olsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Birger OlsenKristian Randahl
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad