Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Skjelstad

Fødd i Oslo 25.6.1914, død 25.12.1999. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar til juni 1943. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kitty Grande

Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad