Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Ivar Grande
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes


Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Bergeen
Birger Olsen
Per Wiik
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Skjelstad

Fødd i Oslo 25.6.1914, død 25.12.1999. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar til juni 1943. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Wiik
Birger Olsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen


Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ivar Grande


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad