Solveig Kleve
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad