Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen


Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ole Rygh
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren

Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ole Rygh
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik


Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad