Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Kitty Grande
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ole Rygh


Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus


Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Wiik
Kristian Randahl
Birger Olsen


Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen


Ole Rygh
Arne Aagren
Arne Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad