Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Harry Rønning

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Harry Rønning
Trond Kvaale
Ivar Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad