Harald Grøtte
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Morten Mortensen
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Ivar Grande
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Arne Aagren
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Arne Aagren

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ivar Grande

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Morten Mortensen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad