Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen


Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Harry Rønning
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren


Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Per Bergeen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad