Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad