Kristian Randahl
Kitty Grande


Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas

Per Wiik
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Per Wiik

Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Egil Sivertsen


Kitty Grande
Kristian Randahl

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad