Harry Rønning
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen


Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad


Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Ivar Grande
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Ivar Grande
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad


Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen


Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad