Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Ivar Grande

Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas


Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg


Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Birger Olsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad