Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Kitty Grande
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Birger Olsen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus


Per Bergeen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Per Bergeen


Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan

Birger Olsen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad