Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad


Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande


Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad