Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Martin Haugan
Inga Lerfald


Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen


Inga Lerfald
Martin Haugan
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad