Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ole Rygh

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Aksel Mære

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Arne Aagren
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Arne Aagren

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Aksel Mære
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad