Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Aksel Mære
Per Wiik
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Harald Grøtte
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Per Wiik
Aksel Mære
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad