Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Aksel Mære

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad