Ivar Grande
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik
Ole Rygh
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Kitty Grande
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Kitty Grande

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad