Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Morten Mortensen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ivar Grande


Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen


Ivar Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Harald Grøtte
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad