Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Inga Lerfald

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Aksel Mære

Birger Olsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande

Arne Aagren
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Arne Aagren

Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Kristian Randahl
Birger Olsen

Aksel Mære
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Inga Lerfald

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad