Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ivar Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Wiik
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Per Wiik
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Solveig Kleve
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad