Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Bergeen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Bergeen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad