Karin Dillner Olsson

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad