Arne Eldøen

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Aagren
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Wiik
Birger Olsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Birger Egeberg

Hans Egeberg frå Oslo vart fødd 27.3.1912 og vart avretta på Kristiansten festning 4.10.1945.

Egeberg var utdanna modist (hattemakar) i Paris, men drømte om å bli akrobat. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen verva han seg i juli 1941 til Den norske legion. Under eit besøk i Trondheim kom han i oktober 1944 i kontakt med Solveig Kleve, som han snart vart forlova med. Han var tilsett i Sonderabteilung Lola frå oktober-november 1944 til mai 1945.

Hans Egeberg var den første av bandemedlemmane som vart stilt for retten, dette som ei slags prøverettssak. Til stor forundring for mange fekk han berre livsvarig da dommen fall i august 1945. Høgsterett skjerpa straffa til dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Den norske legion
Solveig Kleve
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Birger Olsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad