Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Ivar Grande

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan


Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Hans Berg Svendsen

Fødd i Beitstad 26.1.1910. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mars til tidlig på sommaren 1942. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ole Rygh


Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Ivar Grande

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad