Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen


Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson


Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Aksel Mære
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Hans Egeberg
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad