Ole Rygh
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Ivar Grande
Kitty Grande

Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Per Wiik

Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren

Kitty Grande
Ivar Grande

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad