Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Ivar Grande
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ivar Grande


Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Birger Olsen

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad