Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole RyghSvein Syvertsen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Svein SyvertsenOle Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad