Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Birger Olsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Bergeen

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Kitty Grande

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Kitty Grande

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Per Bergeen
Martin Haugan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Birger Olsen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad