Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Harry Rønning
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harry Rønning

Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad