Ivar Grande
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ole Rygh

Harry Hofstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad


Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kitty Grande
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Gisle Rinnan

Fødd i Levanger 15.5.1923, død 1.2.1994. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå årsskiftet 1942-43 til mai 1945. Dom 6 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen


Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Harry Rønning
Harry Hofstad

Ole Rygh
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad