Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Henry SkjelstadPer Wiik
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per WiikHenry Skjelstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad