Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Arne Eldøen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Arne Eldøen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad