Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen


Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum


Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad