Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Per Bergeen

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Kitty Grande
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harald Grøtte
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ole Rygh
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kitty Grande
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Per Bergeen

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad