Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan


Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Bjarne Jenshus

Bjarne Konrad Jenshus vart fødd i Beitstad i Nord-Trøndelag 7.5.1907 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 12.7.1947.

Jenshus hamna på den nasjonalsosialistiske sida allereie i 1936, men var medlem av Høyre heilt til alle andre parti enn Nasjonal Samling vart forbode 25. september 1940. To veker seinare meldte han seg inn i NS, i selskap med store delar av det høgare sjiktet i heimkommunen Beitstad. I januar 1941 gjekk han frivillig inn den halvmilitære partiorganisasjonen Hirden og var heilt fram til den tyske kapitulasjonen ein aktiv NS-medlem.

Bjarne Jenshus hadde bak seg eit par kortare periodar som redaktør og forretningsførar i lokalpressa. Også i okkupasjonstida skreiv han artiklar og dikt i avisene. Etter at faren dødde, overtok han ansvaret for drifta av gartneriet til familien. Han slutta med dette eit halvår før han i oktober 1941 fekk arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

I januar 1942 vart han verva av Henry Rinnan på Dahls kafé til å vera med på ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Ingvar Aalberg infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg tilbod om 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen, noko som den gongen var ei god månadslønn. Bjarne Jenshus forlangte 2000 fordi oppdraget hadde vore ei nokså sterk nervepåkjenning, men måtte nøye seg med det same som kollegaen. Allereie i Ålesund hadde det utvikla seg konfliktar mellom Rinnan og den kroniske kverulanten Jenshus. No hadde ingen av dei to interesse av å fortsette samarbeidet.

Fram til kapitulasjonen var Bjarne Jenshus ein aktiv medlem av NS og av Hirden, i periodar hadde han også lønna arbeid knytt til ulike partiorganisasjonar. I tre månader var han konstabel i Statspolitiet, men vart oppsagt. Han gjorde også eit mislykka forsøk på å bygge opp sin eigen etterretningsorganisasjon, ikkje ulik den Rinnan dreiv. Ved fleire høve meldte Jenshus personar til politiet for lovbrot som radiolytting, demonstrativ oppførsel på kino, å gå med norsk flagg på jakkeslaget og for trakassering av nazistar. Eitt av desse tilfella gjaldt ei kvinne som skal ha spreidd eit rykte om smittsam sjukdom på Dahls kafé.

I september 1946 fekk Bjarne Jenshus dødsdom for landssvik. Innsatsen som agent for okkupantane hadde vara kort tid, men for lagmannsretten var Ålesund-saka det avgjerande.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Ragnhild Strøm
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus


Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad