Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Harry Rønning
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad