Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg HamrumRolf Rinnan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Per Wiik
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Wiik
Ivar Grande
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf RinnanOlaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad