Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan


Inga Lerfald
Sigurd Rivrud


Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen


Sigurd Rivrud
Inga Lerfald


Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad