Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse


Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Aksel Mære
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik


Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande


Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad