Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ivar Grande


Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse


Ivar Grande
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad