Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning


Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik


Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ole Rygh

Harry Hofstad
Aksel Mære
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Aksel Mære
Harry Hofstad

Ole Rygh
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren


Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen


Harry Rønning
Solveig Kleve
Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad