Karin Dillner Olsson


Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Aksel Mære
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Aagren
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen


Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad