Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve

Martin Haugan
Arne Aagren
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TROMSø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Arne Aagren
Martin Haugan

Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad