Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Kitty Grande

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald


Arne Aagren
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TROMSø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Arne Aagren


Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Kitty Grande
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad