Martin Haugan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Per Bergeen

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TRøNDERSALG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Per Bergeen

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad