Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen


Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TRøNDERSALG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen


Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Henry Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad