Per Asbjørn Erstad
Ragnhild StrømDyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning


Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Per Wiik
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


STEINKJER

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Wiik

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Per Bergeen


Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff HalseRagnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad