Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Hans Egeberg
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen


Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SONDERABTAILUNG LOLA

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande


Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad