Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Bergeen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SKJERPA FORHÏ¿½Ï¿½R

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad