Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SKJERPA FORHøR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad