Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Kristian Randahl


Osvald Lyngstad

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SKJERPA FORHøR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Osvald Lyngstad


Kristian Randahl
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad