Trond Kvaale
Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RANDI RUø

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad