Per Bergeen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Kitty Grande

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAGNE SøLVBERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Kitty Grande

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad