Ivar Grande
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness


Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAGNE SøLVBERG

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen


Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Wiik
Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad