Ivar Grande
Trond Kvaale
Martin Haugan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad