Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig KleveOsvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Rønning

Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Osvald LyngstadSolveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad