Arne Aagren


Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Per Bergeen
Ivar Grande
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Per Wiik
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Bergeen

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen


Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad