Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad