Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth RognesKristian Randahl
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald


Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen


Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Kristian RandahlRuth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad