Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Martin Haugan

Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Johannes Karlsen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Johannes Karlsen

Kitty Grande
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Arne Aagren
Inga Lerfald

Martin Haugan
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad