Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen

Morten Mortensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Inga Lerfald

Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande

Inga Lerfald
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Morten Mortensen

Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad