Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad