Ole Rygh

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad