Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ildri L.

Ildri L. vart fødd i Eide på Nordmøre 25.7.1913, død 16.9.1992.

Som ein av svært få som gjekk i teneste hos Henry Rinnan, vart Ildri L. aldri medlem av Nasjonal Samling. Vinteren 1940–41 tok ho eit halvt års handelsskoleutdanning. Sist i mars 1942 var Ildri L. på veg til Orkanger for å begynne i huspost på Thamshavn. På rutebåten mellom Kristiansund og Trondheim møtte ho den ti år eldre Ingvar Aalberg. Dette vart starten på eit forhold som skulle vare gjennom resten av okkupasjonstida.

Ildri L. var tilsett som kontordame i Sonderabteilung Lola i eit par månader sommaren 1942. Ho gjorde også ei lite vellykka agentreise til Levanger. Etter dette fekk ho snart slutte i jobben, men var ofte reisefølgje for Ingvar Aalberg når han var ute i oppdrag. Trulig oppdaga ho ikkje før etter den tyske kapitulasjonen at kjærasten var gift og hadde fire barn.


Lenker frå denne sida:

Ingvar Aalberg
Nasjonal Samling
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad