Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Kitty Grande
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas


Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Harry Aleksander Rønning

Fødd i Oslo 13.9.1912, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen


Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Kitty Grande

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad