Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Harry Rønning
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ole Rygh
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Hans Egeberg


Ivar Grande
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RÏ¿½Ï¿½NNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Ivar Grande


Hans Egeberg

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ole Rygh
Trond Kvaale
Kitty Grande
Harry Rønning

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad