Rolf Rinnan
Ivar Grande
Aksel Mære
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Harry Hofstad


Morten Mortensen


Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HÃ¥KON ODDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan


Morten Mortensen


Harry Hofstad
Henry Rinnan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Aksel Mære
Ivar Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad