Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad