Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ole Rygh

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Ole Rygh
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad