Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Birger Olsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad