Johannes Karlsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ivar Grande
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad