Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ivar Grande
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen


Kitty Grande

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Kitty Grande


Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad