Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan


Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen


Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Morten Mortensen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad