Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Arne Eldøen
Martin Haugan
Aksel Mære

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE åSVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Aksel Mære
Martin Haugan
Arne Eldøen
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad